«زیربنا» بستری الکترونیکی مبتنی بر شبکه می‌باشد که با ارایه مجموعه‌ای از خدمات یکپارچه، نقش زیربنای امکانات مهمی که بیشتر سایت‌ها و کاربرانشان به آن‌ها نیاز دارند را ایفا می‌کند. این شبکه بر اساس دانش روز وب ایده‌پردازی و طراحی شده و به سادگی و همسانی روندهای کاری معمول و مهم کاربران در سایت‌های گوناگون می‌انجامد. برای نمونه یک کاربر با یک‌بار عضو شدن در زیربنا (به شیوه مستقل یا به واسطه یکی از سایت‌های پیوسته) می‌تواند بدون نیاز به عضویت دوباره در دیگر سایت‌های پیوسته، در آن‌ها نیز دارای هویت بوده و به بهره از خدمات آن‌ها بپردازد.
همزمان زیربنا خدمات دیگری برای پوشش فعالیت‌هایی همچون نوشتن نظر، امتیازدهی، پرداخت‌های اینترنتی بر پایه شبکه شتاب و ... را نیز ارایه می‌نماید. از دیگر سو این سامانه، بستری را فراهم می‌اورد تا مدیران وبسایت‌ها با پیوستن سایت خود به این شبکه، هزینه‌های زمانی و مالی طراحی و اجرای آن‌ها را کاهش داده و به رضایت‌مندی بالاتر کاربران دست یابند. پیوستن به زیربنا
اگر شناسه یا رمز خود را فراموش کرده‌اید جای نگرانی نیست. می‌توانید با نوشتن نشانی ایمیل یا شناسه خود، آن‌ها را بازیابی نمایید: